OM FÖRENINGEN FYRHUSET


VI SOM JOBBAR

Här kan du lära känna oss som är anställda på Föreningen Fyrhuset idag.


STYRELSER

Föreningen Fyrhuset har två styrelser. En styrelse som har det yttersta juridiska och ekonomiska ansvaret och en ungdomsstyrelse som har hand om verksamheten i föreningen.


STADGAR

Föreningen utfrån stadgar som fastställs årligen vid årsmöte i april.


STATISTIK

Här hittar du en sammanställning av föreningens statistik från år 2018.


Föreningen Fyrhuset

Gammelbodavägen 1

139 71 Stavsnäs

info@foreningenfyrhuset.se

08 - 68 40 70 40