STYRELSER

 

UNGDOMSSTYRELSEN

Ungdomsstyrelsen - Föreningen Fyrhuset 2017 (funktionerna roterar)

- Ungdomsstyrelsen sammanträder 4ggr/år

- Ungdomsstyrelsen medverkar på föreningens årsmöte

 

Ungdomsstyrelsen är de som i praktiken styr föreningen, de tar ställning till vad vi ska göra? När vi ska göra det? Vilken målgrupp? Hur mycket pengar får det kosta föreningen? Hur mycket tid och engagemang kommer det att krävas?

Wilmer Hansson

xwilmerx@gmail.com

VUXENSTYRELSEN

Styrelsen för Föreningen Fyrhuset 2017

- Styrelsen sammanträder 4ggr/år

- Styrelsen medverkar på föreningens årsmöte

 

Styrelsen anställer en verksamhetschef som delegeras full ansvarsfrihet att sköta driften i föreningen. Med drift menas ekonomi, bemanning, rekrytering, representant för arbetsgivare vid förhandling, administration, redovisning och all verksamhet i föreningens regi.

Ordförande:

Mia Waldenstedt

mia@foreningenfyrhuset.se

Kassör:

Anna Dittlau

anna@foreningenfyrhuset.se

Sekreterare:

Maria Åberg

mia@djuroskytte.se

Ledamot:

Maud Kempe

maud.kempe@brapost.com

Ledamot:

Alex Alanko

alexalankoo@gmail.com

Valberedning:

Lovis Nilheimer

lovis@foreningenfyrhuset

Revisor:

Lena Håkansson

lena@fargargarden.se

 

Föreningen Fyrhuset

Gammelbodavägen 1

139 71 Stavsnäs

info@foreningenfyrhuset.se

08 - 68 40 70 40