STATISTIK

 

 

Följande statistik är en sammanställning från år 2017:

Besökare:

 

Tjejer

1 027

Killar

2 815

Icke Binär

1 595

Vuxna

1 455

Totalt

6 892

Timmar:

 

Vkhs med anställd

1 297,5

Ungd./ex.ledd vkhs

1 004

Totalt

2 301,5

Vkhstillfällen:

 

Vkhs med anställd

211

Ungd./ex.ledd vkhs

189

Totalt

400

Medlemmar:

 

Tjejer <6 år

0

Killar <6 år

2

Icke-Binär <6 år

0

Tjejer 6-25 år

91

Killar 6-25 år

231

Icke-Binär 6 - 25 år

1

Tjejer >26 år

33

Killar >26år

19

Icke-Binär >26 år

5

Totalt

382

FÖRKLARING AV STATISTIKBEGREPP

Icke Binär:

De som inte vill klasificeras enligt det binära systemet (tjej/kille) utan helt enkelt vill räknas som människa.

 

Besökare:

De som deltar i föreningens verksamhet på något sätt. Medlemskap krävs ej.

 

Timmar:

Verksamhet med anställd personal på plats:

Det innebär verksamhet där någon personal med anställning i föreningen leder verksamheten.

Ungdoms/externledd verksamhet:

Det innebär att verksamheten är ledarledd; av ungdom, eller annan aktör i samverkan.

 

Verksamhetstillfällen:

De tillfällen föreningen har skapat tillfällen för vår målgrupp att kunna lägga sin fritid på. Ett verksamhetstillfälle kan sträcka sig över ett par timmar, tex när Fyrhuset är öppet, det cyklas i parken eller bowlas i Sickla, men också över flera dagar, tex resa till Hofors eller Liseberg.

 

Medlemmar:

De som är inskrivna medlemmar i Föreningen Fyrhuset.

 

Föreningen Fyrhuset

Gammelbodavägen 1

139 71 Stavsnäs

info@foreningenfyrhuset.se

08 - 68 40 70 40