OM FÖRENINGEN FYRHUSET


FÖRENIGEN FYRHUSET
Läs mer om föreningens mål, vision, väredegrund och metoder.


VI SOM JOBBAR

Här kan du lära känna oss som är anställda på Föreningen Fyrhuset idag.


STYRELSER

Föreningen Fyrhuset har två styrelser. En styrelse som har det yttersta juridiska och ekonomiska ansvaret och en ungdomsstyrelse som har hand om verksamheten i föreningen.


STADGAR

Föreningen utfrån stadgar som fastställs årligen vid årsmöte i april.


SAMVERKAN

Här kan du läsa mer om hur Föreningen Fyrhuset samverkar, lokalt, nationellt och internationellt


STATISTIK

Här hittar du en sammanställning av föreningens statistik från år 2018.