STYRELSER


UNGDOMSSTYRELSEN


Ungdomsstyrelsen representerar all verksamhet i föreningen och sammanträder fyra gånger per år och medverkar även på årsmötet. Ungdomsstyrelsen sammanträder för att diskutera
verksamhet, budget och andra för tiden relevanta ärenden kopplat till föreningens verksamhet. Ungdomsstyrelsen har mandat att styra samtlig verksamhet i föreningen, förutsatt att det följer tecknade stadgar och avtal. I ungdomsstyrelsen ingår två personal och minst fyra ungdomar. Utmaningen för ungdomsstyrelsen är att tillsammans driva en organisation, diskutera vilka verksamheter som behöver utvecklas, vilka projektförfrågningar som ligger rätt i tiden och är tilltalande för unga i Djurö och Stavsnäs.

Anastasia Åberg

anastasia.aberg@gmail.com

Tim Strandfager

Tim.strandfager@gmail.com

Lovis Nilheimer

lovis@foreningenfyrhuset.se

Wilmer Hansson

xwilmerx@gmail.com

Alex Alanko

alex@foreningenfyrhuset.se

VUXENSTYRELSEN


Vuxenstyrelsen sammanträder fyra gånger per år och medverkar även på föreningens årsmöte. Vuxenstyrelsen sammanträder för att tillgodogöra sig information angående driften i föreningen. Utifrån delgiven information är det vuxenstyrelsen som ansvarar att föreningen följer stadgar och tecknade avtal.

Ordförande:

Mia Waldenstedt

mia@foreningenfyrhuset.se

Kassör:

Anna Dittlau

anna@foreningenfyrhuset.se

Sekreterare:

Maria Åberg

mia@djuroskytte.se

Ledamot:

Maud Kempe

maud.kempe@brapost.com

Ledamot:

Alex Alanko

alexalankoo@gmail.com

VALBEREDNING

REVISOR

Lena Håkansson

lena@fargargarden.se