STYRELSER


UNGDOMSSTYRELSEN

Ungdomsstyrelsen - Föreningen Fyrhuset 2018 (funktionerna roterar)

- Ungdomsstyrelsen sammanträder 4ggr/år

- Ungdomsstyrelsen medverkar på föreningens årsmöte


Ungdomsstyrelsen är de som i praktiken styr föreningen, de tar ställning till vad  vi ska göra? När vi ska göra det? Vilken målgrupp? Hur mycket pengar får det kosta föreningen? Hur mycket tid och engagemang kommer det att krävas?

VUXENSTYRELSEN

Styrelsen för Föreningen Fyrhuset 2018

- Styrelsen sammanträder 4ggr/år

- Styrelsen medverkar på föreningens årsmöte


Styrelsen anställer en verksamhetschef som delegeras full ansvarsfrihet att sköta  driften i föreningen. Med drift menas ekonomi, bemanning, rekrytering, representant för arbetsgivare vid förhandling, administration, redovisning och all verksamhet i föreningens regi.

Ordförande:

Mia Waldenstedt

mia@foreningenfyrhuset.se

Sekreterare:

Maria Åberg

mia@djuroskytte.se

Kassör:

Anna Dittlau

anna@foreningenfyrhuset.se

Ledamot:

Alex Alanko

alexalankoo@gmail.com

Valberedning:

Lovis Nilheimer

lovis@foreningenfyrhuset.se

Revisor:

Lena Håkansson

lena@fargargarden.se

Ledamot:

Maud Kempe

maud.kempe@brapost.com


Föreningen Fyrhuset

Gammelbodavägen 1

139 71 Stavsnäs

info@foreningenfyrhuset.se

08 - 68 40 70 40