FIND YOURSELF

Find Yourself är ett Erasmusprojekt som startade under hösten 2018. Projektet syftar till att utbyta goda erfarenheter kring hur man främjar empowerment och ungas delaktighet i samhället och på den egna mötesplatsen. Projektet innebär att fritids- och föreningsledare från Sverige, Marocko, Frankrike och Italien hälsar på varandra för att lära och diskutera metoder, förhållningssätt och på vilket sätt en kan samarbeta kring ungas fritid. 

 

Detta projekt har löpt över tre år och innefattat studiebesök till organisationer i Sverige, Italien, Frankrike och Marocko. Men från och med våren 2020 så blev studiebesöken webinarium som vardera land/organisation var värd för. I projektet genomförs åtta stycken resor/webbinarium. Förningen Fyrhuset var värd för digitala seminarium mellan 6-10 april 2021.  

 

Projektet avslutades 6-11 juni med en konferens i Paris där Lovis Nilheimer som föreningen Fyrhusets koordinator knöt ihop projektet med sina kollegor från Frankrike, Sverige, Italien och Frankrike.