FIND YOURSELF”Find Yourself” är ett projekt som startade 180901 och  som syftar till att utbyta goda erfarenheter kring hur man främjar empowerment och ungas delaktighet i samhället och på den egna mötesplatsen. Projektet innebär att fritids- och föreningsledare från Sverige, Marocko, Frankrike och Italien hälsar på varandra för att lära och diskutera metoder och förhållningssätt.


I projektet genomförs åtta stycken resor under projekttiden och till varje träff kommer åtta stycken ledare från varje land att delta. Projektet kommer sedan att avslutas med en konferens i Paris.


Från Sverige deltar vi från Föreningen Fyrhuset, Hemgården i Lund samt Fritidsförvaltningen i Borås och i Uppsala. Föreningen Fyrhuset kommer hålla i en vecka där samtliga länder kommer på besök i maj 2020, där vi kommer dela med oss av vårt sätt att jobba med empowerment.

Projektet avslutas 21013.


För mer information:

Kontakta Lovis Nilheimer som är föreningen Fyrhusets kordinator för projektet

lovis@forningenfyrhuset.se