UNGDOMSNÄTVERKET

Ungdomsnätverket är ett projekt som drivs av Svenska Settlementförbundet, föreningen Fyrhusets riksorganisation, och som finansieras av MUCF. I projektet deltar fem olika verksamheter som på olika sätt jobbar med unga. Dessa är föreningen Fyrhuset, Hemgården i Lund, Möllan Basement i Malmö, Dröm stort i Bandhagen, och Grand i Uppsala.


Under projektets gång kommer varje verksamhet att vara värd för en träff som resten av verksamheterna får besöka. Träffarna kommer innehålla workshops på tema som anknyter till egenorganisering och ungas självständighet och ska var kopplat till något FN:s globala mål för hållbar utveckling. Exempel på teman kan vara hur en bildar förening, demokrati, ungdomsting, projektansökning, att göra evenemang, marknadsföring osv. Träffarna kommer också innehålla ungdomsledda aktiviteter som till exempel skateboard, musikproduktion, cykling, teater eller annat. Målet för projektet är att skapa ett nationellt nätverk för unga.


Projektet pågår från september 2022 till augusti 2023.


Vill du veta mer om projektet? Kontakta info@foreningenfyrhset.se