STATISTIKFöljande statistik är en sammanställning från år 2018:

Besökare:


Tjejer

   885

Killar

2 141

Icke Binär

1 032

Vuxna

1 359

Totalt

5 407

Timmar:


Vkhs med anställd

1 275

Ungd./ex.ledd vkhs

  737

Totalt

2 012

Vkhstillfällen:


Vkhs med anställd

184

Ungd./ex.ledd vkhs

196

Totalt

380

Medlemmar:


Tjejer <6 år

0

Killar <6 år

2

Icke-Binär <6 år

0

Tjejer 6-25 år

101

Killar 6-25 år

241

Icke-Binär 6 - 25 år

1

Tjejer >26 år

76

Killar >26år

20

Icke-Binär >26 år

0

Totalt

441

FÖRKLARING AV STATISTIKBEGREPP

Icke Binär:

De som inte vill klasificeras enligt det binära systemet (tjej/kille) utan helt enkelt vill räknas som människa.


Besökare:

De som deltar i föreningens verksamhet på något sätt. Medlemskap krävs ej.


Timmar:

Verksamhet med anställd personal på plats:

Det innebär verksamhet där någon personal med anställning i föreningen leder verksamheten.

Ungdoms/externledd verksamhet:

Det innebär att verksamheten är ledarledd; av ungdom, eller annan aktör i samverkan.


Verksamhetstillfällen:

De tillfällen föreningen har skapat tillfällen för vår målgrupp att kunna lägga sin fritid på. Ett verksamhetstillfälle kan sträcka sig över ett par timmar, tex när Fyrhuset är öppet, det cyklas i parken eller bowlas i Sickla, men också över flera dagar, tex resa till Hofors eller Liseberg. 


Medlemmar:

De som är inskrivna medlemmar i Föreningen Fyrhuset.


Föreningen Fyrhuset

Gammelbodavägen 1

139 71 Stavsnäs

info@foreningenfyrhuset.se

08 - 68 40 70 40