STATISTIKFöljande statistik är en sammanställning från år 2019:

Besökare:


Tjejer

1 008

Killar

2 304

Icke Binär

  786

Vuxna

1 103

Totalt

5 201

Timmar:


Vkhs med anställd

1 276

Ungd./ex.ledd vkhs

  856

Totalt

2 132

Vkhstillfällen:


Vkhs med anställd

205

Ungd./ex.ledd vkhs

236

Totalt

441

Medlemmar:


Tjejer <6 år

0

Killar <6 år

5

Icke-Binär <6 år

0

Tjejer 6-25 år

109

Killar 6-25 år

240

Icke-Binär 6 - 25 år

4

Tjejer >26 år

38

Killar >26år

16

Icke-Binär >26 år

2

Totalt

414

FÖRKLARING AV STATISTIKBEGREPP


Icke Binär:

De som inte vill klasificeras enligt det binära systemet (tjej/kille) utan helt enkelt vill räknas som människa.


Besökare:

De som deltar i föreningens verksamhet på något sätt. Medlemskap krävs ej.


Timmar:

Verksamhet med anställd personal på plats:

Det innebär verksamhet där någon personal med anställning i föreningen leder verksamheten.

Ungdoms/externledd verksamhet:

Det innebär att verksamheten är ledarledd; av ungdom, eller annan aktör i samverkan.


Verksamhetstillfällen:

De tillfällen föreningen har skapat tillfällen för vår målgrupp att kunna lägga sin fritid på. Ett verksamhetstillfälle kan sträcka sig över ett par timmar, tex när Fyrhuset är öppet, det cyklas i parken eller bowlas i Sickla, men också över flera dagar, tex resa till Hofors eller Liseberg. 


Medlemmar:

De som är inskrivna medlemmar i Föreningen Fyrhuset.